1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego zaprasza

Zapisy na całoroczny kurs dla maturzystów przygotowujący do matury z matematyki prowadzi Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
To już czwarta edycja kursów dla maturzystów. Zajęcia prowadzone będą z podziałem na poziom podstawowy i rozszerzony.
Kurs obejmuje 16 godzin miesięcznie, zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych, po dwie godziny lekcyjne. Koszt 1 godziny - 7,50 zł. Kurs odbywa się w siedzibie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 7 - tuż obok stacji SKM, Wzgórze św. Maksymiliana. Zgłoszenia: tel. 58 660 74 10, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl.
***
Rozpoczęła się dodatkowa, wrześniowa rekrutacja na studia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7). To szansa dla wszystkich kandydatów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o wyborze studiów. Nowy rok akademicki rozpoczyna się 7 października.
Zapisy na studia przyjmowane są drogą elektroniczną oraz w biurze i punktach rekrutacyjnych. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej: www.wsaib.pl, drogą mailową rekrutacja@wsaib.pl lub telefonicznie 58 660 74 10.
Biuro Rekrutacji Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w dni robocze pracuje od godz. 8.00 do 16.00, a w soboty do 14.00.