1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Uwaga,sprzedawcy alkoholu!

30 września 2013 r. mija termin wpłat III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. dla przedsiębiorców sprzedający napoje alkoholowe.
Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Ważne!
W przypadku dokonywania przelewu należy podać:
- sprawę, w której wnoszona jest opłata (III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu);
- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
- nr NIP.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.