1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

50 lat Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu

Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni obchodzi Jubileusz 50-lecia szkoły.

Z tej okazji 11 października 2013 r. odbędzie się uroczystość na którą zaproszeni są absolwenci, pracownicy, rodzice, przyjaciele szkoły. Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach proszone są o kontakt z sekretariatem tel./fax 58 625 38 59, e-mail: sekretariat@zsrih.gdynia.pl.