1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Lekcje w muzeum

Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza na nową lekcję muzealną pt. „Obrona Wybrzeża w 1939 r.".

To doskonałe uzupełnienie lekcji historii. Zajęcia są przeznaczone dla 2 grup wiekowych 11 - 15 lat oraz 15 - 19 lat. Szczegóły dostępne w Dziale Promocji i Edukacji, tel. 58 620 13 81 wew. 23, e-mail: edukacja@muzeummw.pl.

Więcej na stronie internetowej: http://www.muzeummw.pl/.