Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Najważniejsze dla rozwoju województwa

W Gdańsku spotkali się członkowie Zespołu Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Samorządowcy podsumowali na spotkaniu dorobek 20 zespołów roboczych, które w czasie wakacji opracowywały tzw. przedsięwzięcia projektowe.

Zadaniem zespołów było przygotowanie listy zadań, które mają metropolitalny charakter i mogą być w przyszłym okresie programowania finansowane w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W ten sposób finansować będzie można jedynie projekty, które nie tylko są metropolitalne, ale też zyskują poparcie wszystkich podmiotów metropolię tworzących. Opracowania powstawały w ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi, a koordynowane były przez Stowarzyszenie GOM i Forum NORDA. Zespół Negocjacyjny postanowił wszystkie propozycje zatwierdzić i przedstawić do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.strategia2020.pomorskie.eu/pl/zpt/zpt_omt.