1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

O partycypacji obywatelskiej w PPNT

Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" w partnerstwie z Gdyńskim Centrum Innowacji zapraszają na seminarium poświęcone partycypacyjnemu projektowaniu i recenzowaniu usług publicznych, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

O partycypacji obywatelskiej w PPNT

Głównym tematem spotkania będzie wprowadzanie podejścia partycypacyjnego, a więc angażującego obywateli w projektowanie i recenzowanie usług publicznych. Wspólnie będziemy zastanawiać się nad tym, jak można planować i oceniać usługi publiczne przy aktywnym udziale ich odbiorców. Czy jakość usług należy mierzyć po stronie ich dostarczyciela, czy odbiorcy? Czy wystarczy oceniać satysfakcję klientów, czy można pójść o krok dalej, a jeśli tak, to co to znaczy?

Dodatkowo będzie istniała możliwość zapoznania się ze szczegółami realizacji pierwszego w Polsce panelu obywatelskiego, który miał miejsce właśnie w Gdyni. Dotyczył on m.in. oceny jakości usług skierowanych do osób starszych. Program seminarium będzie łączył elementy prezentacji, dyskusji z udziałem uczestników i warsztatów.

Seminarium odbędzie się w dniach 23 - 24 września 2013 r. w godz. 10.00 - 16.00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Osobom spoza Trójmiasta organizatorzy zapewniają możliwość noclegu oraz zwrot kosztów podróży na i z seminarium.
Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Kurs - Partycypacja!", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Więcej informacji: www.partycypacjaobywatelska.pl oraz aktualnościach na stronie www.ppnt.pl.