1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Projekt edukacyjny

Na stronie internetowej - www.2wojna.gdynia.pl opublikowano kolejną w tym roku aktualizację „Listy strat osobowych Gdyni w II Wojnie Światowej". Strona zawiera wiele dokumentów, map, fotografii - informujących o tym dramatycznym okresie w historii naszego miasta i Polski.
Każdą informację, mogącą uzupełnić naszą wiedzę o mieszkańcach Gdyni - ofiarach II WŚ - należy zgłaszać do Biura Rozwoju Miasta - realizującego projekt edukacyjny.
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 - pok. 108, tel. 58 668 2110 fax 58 668 21 12, e-mail: biuro.rozwoju@gdynia.pl.