1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 53, budynek SSP nr 28, informuje, że biuro Rady czynne jest w poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00, środa w godz. 10.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00. Dyżury radnych dzielnicy w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. Radny Miasta Jarosław Kłodziński dyżur pełni w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. Ponadto w każdy poniedziałek miesiąca dyżuruje funkcjonariusz Policji oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca funkcjonariusz Straży Miejskiej. Adres e-mail: radababiedoły@gdynia.pl, tel. 58 665 84 14.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do kontaktu na e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl i na stronę internetową: www.chwarznowiczlino.miasto.gdynia.pl oraz www.gdynia-chwarznowiczlino.info. Biuro Rady Dzielnicy czynne we wtorki, środy, czwartki od godz. 16.00 do 20.00. W każdą środę dyżur radnego dzielnicy od 17.00 do 18.00. W pierwszą i drugą środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 dyżuruje Andrzej Kieszek radny Miasta Gdyni, a w ostatnią środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżuruje Paweł Brutel radny Miasta Gdyni. Dyżur rewirowego Straży Miejskiej w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 18.00 do 19.00.
***
Rada Dzielnicy Chylonia, tel. 58 663 63 18, e-mail: rada.chylonia@gdynia.pl zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w środy w godz. 17.00 - 18.00. Dyżur Radnej Miasta Ewy Krym - pierwszy wtorek miesiąca 15.30 - 16.30 w Szkole Podstawowej nr 40 ul. Rozewska, I piętro, sala nr 43.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do biura Rady, ul. Lniana 19 (czynne w środy i czwartki w godz. 12.00 - 19.00, tel. 58 664 35 51, e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl) oraz na dyżury radnych. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - Jadwiga Stefaniszyn, a w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżuruje Przewodniczący Rady - Jerzy Drela wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej. W drugą środę miesiąca w godz.18.15 - 19 dyżuruje radny RMG - Marcin Horała. Radny miasta Łukasz Cichowski dyżuruje w dowolnym terminie po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem biura rady.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, tel. 58 629 85 66, informuje, że biuro Rady jest czynne w poniedziałki w godz. 9.00 - 14.00, środy 8.00 - 14.00 i czwartki 8.00 - 11.00. Aktualności na stronie internetowej: www.radadabrowa.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/radadabrowa?group_id=0.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomońska 8, tel. 58 661 64 78, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, zaprasza na dyżury radnych: 25.09 - Gabriela Pieńkowska, 2.10 - Maciej Karmoliński, 9.10 - Katarzyna Kondraciuk, 16.10 - Maria Napp. Dyżury radnych odbywają się każdorazowo w godz. 17.00- 18.00. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o telefoniczne lub mailowe zgłoszenie do Biura Rady chęci spotkania z radnym dzielnicy. W każdą pierwszą środę miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżuruje radny miasta Paweł Brutel, w drugą środę miesiąca w godz.16.00-17.00 dyżuruje radny miasta Paweł Stolarczyk. Biuro rady czynne jest: w poniedziałek w godz. 11.00 - 17.00, wtorek 10.00 - 14.00, środę 15.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza mieszkańców do siedziby rady w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 na dyżury radnych w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 26.09 - Michał Tuszyński, 3.10 - Rafał Daniluk, 10.10 - Barbara Cichosz, 17.10 - Lech Woltersdorf, 24.10 - Ewa Kusio, 31.10 - Zenon Roda, 7.11 - Edyta Sieracka - Zięba, 14.11 - Lech Woltersdorf, 21.11 - Rafał Daniluk, 28.11 - Henryk Celuch, 5.12 - Lech Woltersdorf, 12.12 - Edyta Sieracka Zięba, 19.12 - Zenon Roda. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców dzielnicy do siedziby biura Rady w poniedziałki i czwartki w godzinach od 12.00 do 19.00. We wrześniu wznowione zostaną również dyżury radnych oraz przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Karwiny, tel. 58 629 24 13, ul. Staffa 10, e-mail: rada.karwiny@gdynia.pl, www.karwiny.miasto.gdynia.pl, zaprasza w godz. 18.00 - 19.00 na dyżury radnych w każdy poniedziałek miesiąca: 23.09 - Aleksandra Murakowaska.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 186 (budynek IV LO), tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.pl zaprasza na dyżury radnych w każdy czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00: 26.09 - Stefan Barwik, 3.10 - Artur Beń, 10.10 - Ireneusz Drapaluk, 17.10 - Grażyna Gąsiorek, 24.10 - Marcin Goyke, 31.10 - Teodozja Janki. W każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że biuro Rady znajduje się w SP nr 13 przy ul. Halickiej 8, czynne w poniedziałek i środę w godz. 10.00 - 17.00. Kontakt e-mailowy: rada.malykack@gdynia.pl. Strona internetowa: www.malykack.miasto.gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 (budynek RSM, pokój nr 15), tel. 58 665 50 00, e-mail: rada.obluze@gdynia.pl zaprasza mieszkańców na dyżury radnych dzielnicy w poniedziałki w godz.18.00 - 19.00. I tak: 23.09 - wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Krzysztof Blumka, 30.09 - Henryk Dzięgielewski. Radni Miasta Gdyni zapraszają na dyżury: w I poniedziałek miesiąca - Andrzej Denis w godz.17.00 - 18.00, Mirosława Król w godz. 18.00 - 19.00, II poniedziałek miesiąca - Jarosław Kłodziński w godz. 16.45 - 17.45, Kamil Góral w godz. 18.00 - 19.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie znajduje się przy ul. Godebskiego 8 (SP 33), e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl, tel. 58 625 32 95. Strona internetowa rady: http://oksywie.miasto.gdynia.pl/.
***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 (budynek Szkoły Podstawowej nr 8), tel. 58 664 92 75, e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl, www.gdynia-orlowo.info.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że biuro Rady z siedzibą w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl czynne jest w poniedziałek i środę w godz. 15.00 - 20.00 oraz w czwartek w godz. 8.00 - 12.00.
Dyżury radnych w środę w godz. 18.00 - 19.00. W pierwszą środę miesiąca w godz.18.00 - 19.00 dyżur pełni radna miasta Gdyni Mirosława Król. Radny miasta Kamil Góral dyżuruje w drugą środę miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radny dzielnicy oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
W drugi poniedziałek miesiąca w godz. 19.15 - 20.00 dyżur pełni radny miasta Jarosław Kłodziński.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo we wrześniu zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. 58 664 56 21. I tak: 25.09 - Maria Dombrowska. W II środę m-ca w godz. 15.30 - 16.30 dyżur pełni radny miasta Marcin Horała, radny miasta Łukasz Cichowski informuje, iż dyżur pełni w dowolnym terminie po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Rady Dzielnicy. Funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej dyżur pełnią w II środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że Biuro z siedzibą w SP 34 otwarte jest w pon. w godz. 15.00 - 18.00, środa w godz. 10.00 - 15.00, czwartek w godz. 10.00 - 14.00, tel. 58 622 46 74. Zarząd RD dyżuruje w poniedziałki od godz. 18.00 do 19.00. I pon. m-ca vice przewod. R. Maślak, II pon m-ca przewodnicząca B. Szymańska, IV pon. m-ca vice przewod. S. Jaros. Dyżury Radnych dzielnicy odbywają się w poniedziałki od godz. 17.00 - 18.00: 23.09 - W. Walczykowski, 30.09 - E. Dranikowski, 7.10 - B. Kupc - Muszyńska, 14.10 - Z. Reclaff, 28.10 - J. Jellonnek.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza mieszkańców na dyżury radnych dzielnicy w czwartki w godz. 17.00 - 18.00 do biura rady mieszczącego się w SP nr 21 (tel. 58 661 90 68) przy ul. Jana z Kolna 5.
Dyżury strażników miejskich odbywają się raz w miesiącu w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Biuro czynne: w poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00, wtorek w godz. 15.00 - 19.00, w środę w godz. 10.00 - 13.00, czwartek w godz. 15.00 - 18.00. Strona internetowa: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl, e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Biuro - mieszczące się w SP nr 20 przy ul. Starodworcowej 36, czynne jest w poniedziałki od godz. 8.00 do 14.00 oraz w środy od godz. 10.00 do 18.00, adres e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl. Strona internetowa rady: www.gdynia-wielkikack.info, jesteśmy również na Facebooku.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka zaprasza mieszkańców dzielnicy do kontaktu e-mailowego: rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl, telefonicznego: 59 624 75 55, lub osobistego: ul. II MPS 9 w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00 - 18.00. W każdy I wtorek miesiąca dyżur pełni radna Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska w godz. 17.30 - 18.30. W każdy II wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełni Paweł Brutel radny Rady Miasta Gdyni. W każdy II wtorek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 dyżur pełni Krzysztof Goliasz (Przewodniczący Rady Dzielnicy).
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul. Narcyzowa 6 (budynek IALO),informuje, że biuro czynne jest w każdy wtorek w godz.11.00-18.00 i w każdą środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Rada Dzielnicy informuje, że po przerwie wakacyjnej zostały wznowione dyżury radnych. W każdy I wtorek m-ca dyżur pełni Radny Miasta Paweł Stolarczyk w godz.16.00-17.00 i Przewodniczący Rady Dzielnicy Adam Osiński w godz. 17.00 - 18.00. W każdy II wtorek m-ca dyżur pełni Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Olantyna Stempniewicz w godz. 17.00-18.00, w każdy III wtorek m-ca Radna Miasta Małgorzata Balsewicz w godz. 17.00-18.00, w każdy IV wtorek m-ca wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Leonarda Półgęsek w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana zaprasza mieszkańców do siedziby Rady w Przychodni Zdrowia, pok. 05, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69. Biuro czynne we wtorki i środy w godz. 11.00. - 18.00. 17.09 dyżuruje radny Mariusz Jagłowski.