1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Spotkanie informacyjne

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców na temat „Co powinien zawierać paragon z kasy fiskalnej". Szkolenie odbędzie się 25 września 2013 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 (sala 107, I piętro, w godz. 14.00 - 15.00).
***
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną omówione zasady opodatkowania dochodów zagranicznych uzyskiwanych przez polskich rezydentów. Spotkanie odbędzie się 25 września 2013 r., w siedzibie urzędu przy ul. Hutniczej 25 (sala nr 304, III piętro) w godzinach od 15.00 do 16.00.