1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Święto Polskiego Państwa Podziemnego

27 września 2012 r. obchodzimy Święto Polskiego Państwa Podziemnego. Zostało ono uchwalone przez Sejm RP jako święto państwowe. W samo południe na Skwerze Kościuszki odbędą się uroczystości upamiętniające to święto. Wezmą w nich udział władze miasta, duchowieństwo, młodzież szkolna, przedstawiciele Marynarki Wojennej i mieszkańcy.

Uczniowie klas pierwszych SP nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej zostaną pasowani na uczniów.

Uwaga! W związku z uroczystością w godz. 11.45 - 13.00 nastąpi całkowite ograniczenia ruchu drogowego następujących ulic: Żeromskiego (od ul. Pułaskiego do Skweru Kościuszki) oraz Skweru Kościuszki (od ul. Świętojańskiej do Waszyngtona).