1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 25 września 2013 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad uchwałami:
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033,
- przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. Budżetu Obywatelskiego",
- udziału w konkursie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013.
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej,
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej,
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo",
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
- oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zacisznej 2A,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Uranowej 24,
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 10 - 12,
- zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych,
- przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni na temat budżetu Miasta Gdyni na lata 2015-2020,
- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty,
- przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni".