1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Otwierają się drzwi kariery - nowy projekt Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza 30 września br. rozpoczyna zapisy osób chętnych do udziału w projekcie pt. „Otwieram drzwi kariery", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do osób, które:
- pozostają bez zatrudnienia,
- są w wieku między 18 a 30 rokiem życia,
- uczą się bądź zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- posiadają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.
Uczestnicy mają zagwarantowane:
- kurs spawania drutem proszkowym MAG 136 (2 edycje),
- szkolenie „Pracownika administracyjno - biurowego" (2 edycje),
- szkolenie „Sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych" (2 edycje),
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- poradnictwo psychologiczne,
- coaching,
- zwrot kosztów przejazdu oraz opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi,
- stypendium szkoleniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w siedzibie Fundacji Gospodarczej, w pok. 103, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Projekty w fazie realizacji.
Formularz zgłoszeniowy można również pobrać osobiście w siedzibie Fundacji Gospodarczej, przy ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni.
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. 

ikona