1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Program profilaktyki nowotworowej

Fundacja „Gdyński Most Nadziei" jest pomysłodawcą i organizatorem kampanii społeczno - edukacyjnej ODWAŻNI WYGRYWAJĄ - profilaktyka raka jądra, skierowanej do młodych mężczyzn i ich bliskich.
 
Poprzez realizację tego unikatowego w skali Polski projektu, kampania uświadamia istnienie choroby, jaką jest rak jądra, przełamując temat tabu, uczy mężczyzn samobadania, a przede wszystkim wskazuje na profilaktykę czyli dbałość o to, by choroby uniknąć. Działania kierowane są głównie do mężczyzn w wieku 17 - 35 lat, gdyż to właśnie w tej grupie wiekowej zdarza się najwięcej przypadków zachorowań, ale też najwyższy, bo niemal 100%, jest współczynnik wyleczalności, pod warunkiem wczesnego wykrycia nowotworu!
Do tej pory kampania realizowana była poprzez happeningi uliczne na terenie Gdyni, obecność na dużych imprezach. Po kilku latach działania głównie na terenie Trójmiasta, kampania intensywnie się rozwija, nabiera tempa i wychodzi w Polskę.
Od września realizowana jest we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku, w planach jest też współpraca z innymi dużymi i mniejszymi miastami i gminami.

Kampania ODWAŻNI WYGRYWAJĄ realizowana jest przy współpracy z Miastem Gdynia, honorowy patronat objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Od października zapraszamy do współpracy szkoły, firmy i zakłady pracy, oferując prelekcje edukacyjne połączone z praktycznym warsztatem.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy, zapraszamy do kontaktu z Fundacją „Gdyński Most Nadziei": tel. 58 661 94 56, e-mail: fundacja@mostnadziei.pl.

ikona