1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Wiadomości turystyczne

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Morski w Gdyni, Klub Krajoznawców „BLIZA" zapraszają 27 września 2013 r. (piątek) o godz. 13.00 na XXIV Zlot Turystyczny im. prof. Kazimierza Demela.
Zbiórka o godz.13.00, ul. Kołłątaja 1 (Morski Instytut Rybacki). Sesja krajoznawcza pt. „Prof. dr Kazimierz Demel" - wspomnienia uczniów. Wyjście na cmentarz witomiński o godz. 14.30. Zakończenie wycieczki godz. 17.00 przy Akwarium Gdyńskim, gdzie 50 uczestników zlotu otrzyma bilety wstępu do Akwarium Gdyńskiego (decyduje kolejność zgłoszeń w Oddziale Morskim PTTK w Gdyni, ul. 3 Maja 27).
Uczestnicy zlotu zdobywać będą punkty do odznak turystyki kwalifikowanej OTP, OFK, ROK, Turysta Przyrodnik.
Organizatorzy przypominają o zabraniu aparatów fotograficznych.
Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
Telefon kontaktowy : 500 657 834 oraz 58 621 75 24 OM PTTK. Zapisy w Oddziale Morskim PTTK, ul. 3 Maja 27 od godz. 10.00. 

ikona