1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

„Ratusz” na dwa tygodnie

Informujemy Państwa, że „Ratusz" nr 1121 ukaże się na dwa tygodnie z datą 25 października - 7 listopada 2013 r.
Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmujemy do 18 października do godz. 16.00.