1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Bezpłatne warsztaty metodyczno - językowe

Stowarzyszenie GAFFA, działające pod egidą stowarzyszenia „Podaj Rękę" zaprasza nauczycieli i osoby pracujące z uczniami gimnazjów i liceów na warsztaty językowo-metodyczne - Teacher Refresher Course - English and Methodology.
Bezpłatne
warsztaty obejmują 16 godzin zajęć z tematów:
- What methods to use? You must have fun!
- How to motivate students? Course book vs. extra materials, minimal resources - Must students have fun?
- Teaching speaking - the key to success
- Preparation for the exam - "innovative" methods vs. "traditional" methods
- How to work with non-average students (e.g. gifted and poor students, dyslexics etc.).
- How to prevent discrimination in class?
- Comenius - something for the teachers
- Points to discuss that interest participants.
Zajęcia będą prowadzone warsztatowo - uczestniczki i uczestnicy będą wspólnie dyskutować nad wybranymi zagadnieniami w języku angielskim.
Warsztaty odbywać się będą w Gimnazjum nr 11, ul. Słowackiego 53, we wtorki począwszy od października 2013 r. (o dokładnym terminie rozpoczęcia uczestnicy powiadomieni zostaną mailowo).
Zgłoszenia, e-mail: stowarzyszenie.gaffa@gmail.com do 15 października 2013 r. lub telefonicznie: 504 279 217.
Liczba miejsc: 20 osób
Po ukończeniu programu, uczestniczki/cy uzyskają certyfikat uczestnictwa.
Prowadząca warsztaty Aleksandra Hołubowicz jest doktorantką na Filologicznym Studium Doktoranckim Uniwersytetu Gdańskiego.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nauczycielki/lektorki na różnych poziomach, (też zagranicą) w tym kilkuletnie doświadczenie w pracy w gimnazjum zarówno z „trudniejszą" jak i zdolną młodzieżą. Aleksandra Hołubowicz jest absolwentką filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską UG, kulturoznawstwa na UW (ze specjalnością: amerykanistyka), a także studiowała na St. Mary's University College w Belfaście, UK, w ramach programu ERASMUS. Odbyła dwutygodniowy kurs „Methodology and English - Teacher Refresher Course" w Bournemouthe (w ramach programu COMENIUS).