1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Gdyńscy naukowcy ratują pomorskie torfowiska

Dzięki przełomowym badaniom naukowców z Laboratorium, mieszczącego się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, być może uda się uratować pomorskie torfowiska. Tereny te zanikają, głównie poprzez działalność człowieka polegającą na ich osuszaniu. Starania naukowców pozwolą ratować dwa zanikające gatunki roślin - rosiczki i torfowce, których przetrwanie gwarantuje równowagę ekosystemu torfowisk.

W ramach programu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zespołowi udało się stworzyć odpowiednie warunki hodowli zarówno Droseraceae (Rosiczki) jak i Sphagnum (Torfowce) w warunkach laboratoryjnych, a następnie ponownie zasadzić w środowisku naturalnym. Jak do tej pory nie ma udokumentowanego przypadku podobnych działań na świecie. Dlatego to tak wielki sukces. Opracowane metody hodowli in vitro torfowca i rosiczki w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w namnażaniu materiału roślinnego na masową skalę. Programem objęto rejon Nadleśnictw: Gdańsk, Lębork i Łupawa.

Dodajmy, że rosiczki (Droseraceae) należą do gatunków roślin zagrożonych i coraz rzadziej występujących w naturalnym środowisku. Rosną na glebach ubogich w sole mineralne i przystosowały się do przyswajania materii organicznej pochodzenia zwierzęcego.
Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z Katedrą Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nadleśnictw: Łupawa, Gdańsk i Lębork.