1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Ostatnia sobota jesiennych wystawek

Od kilku tygodni we wszystkich dzielnicach Gdyni, zgodnie z ustalonym harmonogramem można bezpłatnie pozbyć się starych tapczanów, lodówek i innych zalegających w domu gratów. W ten weekend po raz ostatni tej jesieni:

- 5 października - Chwarzno-Wiczlino, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa.
Mieszkańcy poszczególnych dzielnic wystawiają odpady w soboty do godziny 12.00 przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku.

Prosimy mieszkańców, aby nie wystawiali odpadów zmieszanych i niebezpiecznych.
Zbierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, okna, drzwi, dywany, opony itp.
Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych na ulicach i drogach rowerowych!