1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Piłsudczycy świętowali 25 - lecie istnienia związku

Związek Piłsudczyków RP świętował 25-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe w Audytorium Maximum Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej odbyły się 13 września 2013 r.
Uczestniczył w nich wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzysztof Jaraczewski. Podczas Zjazdu 25-lecia zostały nadane ordery i odznaczenia oraz stopnie Związkowe.
Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera", uświetniając tym samym całe spotkanie pieśniami patriotycznymi kończąc Marszem Pierwszej Brygady.