1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Podziękowania

Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, prowadzące Świetlicę Socjoterapeutyczną „Światłowcy" serdecznie dziękuje firmie ART-RAM za wsparcie w postaci ram, które będą wieńczyć dzieła dzieci i młodzieży.
***
Rada Dzielnicy Redłowo dziękuje Pracowni Krawieckiej „Alexana" za uszycie strojów kaszubskich dla członków Redłowskiego Klubu Seniora „Słoneczko".