1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Spotkania dla rodziców i młodych ludzi

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Reja 2a zaprasza:
rodziców, którzy chcą:
- lepiej zrozumieć swoje dziecko,
- upewnić się w swoich metodach wychowawczych,
- poprawić swoje relacje z dzieckiem,
- nauczyć się być jeszcze lepszym rodzicem,
- wymienić się doświadczeniami z innymi
na konsultacje indywidualne - w każdy wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę) oraz na zajęcia z cyklu: „Szkoła dla Rodziców". Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 października (sobota) w godzinach 9.00 - 19.00.
Temat zajęć: „Jak rozmawiać z dzieckiem?". Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A. Konsultacje i warsztaty dla wszystkich rodziców, niezależnie od wieku dziecka.
Tel. 58 621 61 35.
- młode osoby w wieku 16 - 19 lat, które:
przeżywają trudne chwile w domu lub szkole,
- chcą lepiej rozumieć siebie samych,
- mają kłopoty i chcieliby poszukać ich rozwiązania,
- potrzebują wsparcia i zrozumienia,
- chcą lepiej zrozumieć swoich rodziców
na konsultacje indywidualne - w każdy wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę).
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, tel. 58 621 61 35.