1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

W Pomorskim Miasteczku Zawodów

Oto działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- doradztwo biznesowe*;
- poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- podstawy arkusza kalkulacyjnego EXCEL - 3.10.2013 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- obsługa klienta - 15 - 16.10.2013 r. w godz. 9.00 - 14.00;
Podstawy Internetu - 17.10.2013 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- podstawy programu Powerpoint - 24.10.2013 r. w godz. 9.00 - 13.00.
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
Szkolenia są bezpłatne.

Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.).

Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl.

Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Miasta Gdyni.