1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji - Kultura bez barier

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni organizator wydarzenia KULTURA BEZ BARIER - zaprasza na warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji (przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym).
Prowadzącym jest Marcin Laskowski, który od trzech lat z powodzeniem współpracuje z najważniejszymi organizacjami.
W programie warsztatów m.in.:
- wprowadzenie do standardów i zasad audiodeskrypcji,
- przykłady zastosowania technik audiodeskrypcji w różnych dziedzinach życia codziennego,
- audiodeskrypcja filmowa: etapy pracy nad skryptem audiodeskrypcji,
- ćwiczenie emisji głosu i świadomości słowa,
- ćwiczenia samodzielnego tworzenia audiodeskrypcji.
Warsztay trwają trzy dni. Ilość uczestników: nie więcej niż 10 osób. Koszt uczestnictwa to 250 zł.
Warsztaty odbędą się w terminie: 25 - 27 października 2013 w siedzibie Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93.
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego do dnia 15.10.2013 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Partner: Fundacja Ucho. Dofinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Gdyni.