1119 (719) 2013-10-11 -2013-10-17

Na zdrowie!

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzi. 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
NZOZ „OKO" w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37 zaprasza w imieniu Prezydenta Miasta, mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry. Program jest skierowany do osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat i finansowany z budżetu gminy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji lub rejestracji należy kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem 58 350 89 07.
Strona internetowa: www.nzoz-oko.pl, zakładka ‘Aktualności'. Placówka świadczy usługi z zakresu laseroterapii zmian cukrzycowych oczu, badania GDX, USG, FLA, pole widzenia oraz porady okulisty dziecięcego a także laryngologa.
***
„DOR-MED" w Gdyni zaprasza na audiometryczne, bezpłatne badanie słuchu i konsultacje ze specjalistą w dniach 14.10 - 18 10.2013 r. w godz. 10.00 - 15.00. Badania odbędą się w przychodni lekarskiej przy ul. Abrahama 57, w gab. 2. Rejestracja osobista w przychodni lub tel. 58 625 91 00.
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie wartości, twoje życie jawi się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą chorobą, którą można powstrzymać.
Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl Grupy AD zapraszają:
- Grupa AD „Optymiści, ul. Św. Mikołaja, przy parafii św. Mikołaja", piątek godz.18.00;
- Grupa AD „Gdyńska Nadzieja", ul. Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP), wtorek, godz. 13.00;
- Grupa AD „Radość", ul. Traugutta 9, (wejście na tyłach budynku CZP), niedziela godz. 13.00.
***
Grupy Anonimowych Alkoholików spotykają się na mityngach:
poniedziałek- grupa „Arka", godz. 17.30, pierwszy poniedziałek miesiąca mityng otwarty;
wtorek - grupa „Genesis", godz. 17.30, pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;
sobota - grupa „Panorama", godz. 16.00, ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;
niedziela - grupa „Spikerska", godz. 10.00 (wszystkie mityngi otwarte).
Spotkania odbywają się przy ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta „Krokus"). Spis gdyńskich grup AA znajduje się na stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl. Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce - Ogólnopolska strona BSK: www.aa.org.pl. Telefon kontaktowy AA czynny codziennie od godz. 16.00 do 22.00: 696 546 285.
Stowarzyszenia Abstynenta - Klub „Krokus" zaprasza na indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików oraz dorosłe dzieci dysfunkcyjne. Oferta publiczna realizowana jest dzięki wsparciu Miasta Gdyni. Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci-specjaliści.
Tel. czynny codziennie od godz. 10.00 - 20.00, tel. 507 524 710 (informacja oraz zapisy).
***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem", ul. Traugutta 9 (w 1-szy czwartek miesiąca mityng otwarty, można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).