Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1119 (719) 2013-10-11 -2013-10-17

Wiadomości turystyczne

Klub Turystyki Pieszej PTTK MW „Belfer" w Gdyni z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 8 zaprasza 27.10. 2013 r. młodzieżowe drużyny turystyczne (3 - osobowe) wraz z opiekunami z różnych poziomów gdyńskich szkół na „IX Gdyński Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczo - Ekologiczny" o Puchar Prezydenta miasta Gdyni oraz 16.11.2013 r. na „IX Młodzieżowy Marsz na Orientację" o puchar Wacława Jakubowskiego. Zakończenie turnieju odbędzie się 27.11.2013 r. o godz. 16.30 w SP 33 w Gdyni. Koordynator turnieju: Prezes Klubu „Belfer", Mirosława Rozenbangier, tel. 504 803 610, e-mail: mirka.roze@wp.pl.