1119 (719) 2013-10-11 -2013-10-17

Wsparcie i wolontariat

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Jeżeli: doświadczasz przemocy ze strony bliskich osób, czujesz bezradność i lęk, nie masz z kim porozmawiać o swoim problemie zaprasza na spotkania w każdą środę w godz. 17.30-19.30 w Specjalistycznych Ośrodku Wsparcia przy Zespole Placówek Specjalistycznych, ul. Biskupa Dominika 25. Przyjęcie do grupy poprzedza konsultacja psychologiczna (należy umówić się telefonicznie lub osobiście). Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie. Więcej informacji pod nr tel. 58 622 22 22.
***
Jeżeli: jesteś studentem IV - V roku psychologii lub pedagogiki (lub absolwentem któregoś z tych kierunków), chcesz poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi, rozwinąć swoje umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie, skorzystać z cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej oraz regularnej superwizji pod okiem doświadczonych psychologów oraz psychoterapeutów. Zapraszamy do nawiązania współpracy w formie wolontariatu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się 26 października o godzinie 10.00 w OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni. Szczegółowych informacji dot. wolontariatu udziela: Dorota Kiciak, nr tel. 58 354 68 64.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3:
- zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, (w tym otępienie alzheimerowskie) do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 17.10.2013 r. (czwartek) o godz. 16.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03;
- zaprasza na zajęcia warsztatowe pt.: „Terapia ruchowa osób z otępieniem" . Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod nr 58 622 36 03.