1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Hotel i spa w miejscu „sanatorium” w Orłowie

Budynek hotelu przy ul Zacisznej, projekt Studio KwadratWszystko wskazuje na to, że idą lepsze czasy dla orłowskiego „sanatorium". Budynek, w którym kiedyś działał dom profilaktyczno-wypoczynkowy „Zdrowie" wkrótce ma zostać wyburzony, a w jego miejscu właściciel nieruchomości chce wybudować hotel i spa.

15 października 2013 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt urbanistyczno-architektoniczny budynku hotelowego przy ulicy Zacisznej. Z 4 prac, które ubiegały się o główną nagrodę, sąd konkursowy najwyżej ocenił propozycję złożoną przez Studio Kwadrat. Choć wszystkie projekty prezentowały bardzo wysoki poziom, decyzja sądu była jednogłośna. Wygrała praca ciekawa architektonicznie, a jednocześnie najmniej ingerująca w unikalne otoczenie Orłowa - skomentował werdykt sekretarz Sądu konkursowego. 

Widok dziedzińca hotelu, projekt: Studio KwadratProjektowanie budynku w takim miejscu to duże wyzwanie dla architekta.Trzeba pamiętać, że nieruchomość ta jest bardzo wąska, a dodatkowo - leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody - powiedział Jacek Droszcz, właściciel Studia Kwadrat. 
Zwycięski projekt zakłada wzniesienie sześciokondygnacyjnego budynku hotelu, którego wyróżnikiem mają być ażurowe okiennice, oraz osobnego, przeszklonego budynku spa. Cały kompleks harmonijnie wtapia się w zielony teren Orłowa.

Zrobiliśmy kolejny krok do realizacji tej inwestycji. Jeśli projekt uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków, zlecimy przygotowanie projektu budowlanego -zapowiada Andrzej Czerniejewski, właściciel nieruchomości.

Budynek spa od ul. Zacisznej, projekt: Studio KwadratAutorzy zwycięskiej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. złotych, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie wypłacona kwota 15 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów udziału w konkursie.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac rozbiórkowych istniejącego budynku „sanatorium" jest zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Orłowa. Chodzi między innymi o to, by ulica Zaciszna, prowadząca do posesji, mogła zostać poszerzona, co umożliwi tam wjazd ciężkiego sprzętu. Prace planistyczne są już praktycznie zakończone. Specjaliści z Biura Planowania Przestrzennego wprowadzą teraz do dokumentu poprawki uwzględniające wynik konkursu, a całość będzie musiała uzyskać niezbędne uzgodnienia. Można zakładać, że plan zostanie uchwalony na początku przyszłego roku.