1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Konkursy szkolne

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, zaprasza wszystkie szkoły podstawowe (klasy 0 - VI) do udziału w VII Miejskim Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej, który odbędzie się w szkole 7 listopada 2013 r. o godz. 9.00. Zgłoszenia należy przesyłać do 4 listopada faxem: 58 661 52 50 lub drogą e-mailową: ssp26gdynia@wp.pl. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać: www.sp26gdynia.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 29 zaprasza uczniów do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Poetycko - Plastycznym ŚWIAT MOICH MARZEŃ, MYŚLI I SNÓW, którego celem jest wyrażanie siebie i świata poprzez język poezji dopełniony ilustracją do wiersza.
Placówka zachęca również do wzięcia udziału w VII Wojewódzkim Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs związany z tradycją świąteczną szopki, nawiązujący do cudu nocy betlejemskiej, adresowany jest do całych rodzin.
Regulaminy konkursów zostały rozesłane do szkół, są również dostępne na stronie: www.sp29.vot.pl w zakładce KONKURSY.