1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Młodzieżowa wymiana polsko-niemiecka

Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni w dniach 15 - 25 września gościł nauczycieli i uczniów z Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau w Kilonii, partnerów dwustronnego projektu Comenius.
Uczniowie obu szkół opracowują przewodnik turystyczny dla okolic Gdyni i Kilonii, uzupełniony o przepisy na tradycyjne potrawy obu regionów. Podczas dziesięciu, wspólnie spędzonych dni uczestniczyli w wielu turystycznych wycieczkach i brali udział w zajęciach związanych z pracą nad projektem. Młodzież niemiecka miała okazję poznać naszą kulturę i tradycję. Uczniom towarzyszył koordynator programu Comenius w ZSH-G - Nela Deręgowska oraz nauczyciele: języka angielskiego Magdalena Buczma- Pawelec i języka niemieckiego Jacek Andrzejewski. Spotkanie pozwoliło po raz kolejny na zacieśnienie współpracy miedzy szkołami partnerskimi i promowanie Gdyni.
***
W ostatnim tygodniu września odbyła się druga część wymiany polsko-niemieckiej organizowanej przez IV LO z Gdyni wspólnie ze szkołą z Sarstedt. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Uczniowie IV LO pod opieką nauczycieli spędzili 6 dni u niemieckich rodzin. Wzmianka o wizycie szkoły z Gdyni znalazła się w lokalnej prasie. Poza projektami edukacyjnymi, nad którymi uczniowie pracowali wspólnie, program wypełniały liczne atrakcje turystyczne: zwiedzanie średniowiecznego miasta Hildesheim i Hanoweru. W programie znalazła się także wycieczka do kopalni rud metali w Goslar w górach Harz oraz wizyta w fabryce samochodów Volkswagen w Wolfsburgu. Oficjalną część wymiany zakończyła prezentacja efektów prac w grupach nad projektem „Młodzież w Polsce i w Niemczech" oraz wspólne warsztaty kulinarne.