1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Podziękowania

Podziękowania od Centrum Aktywnego Mieszkańca za pomoc w zbiórce artykułów szkolnych. Już po raz kolejny na przełomie sierpnia i września odbyła się zbiórka artykułów szkolnych „Szkoła tuż tuż... dzieci potrzebują i już!" organizowana przez Centrum Aktywnego Mieszkańca, która ma na celu zapewnienie młodym osobom z dzielnicy Chylonia materiałów niezbędnych do edukacji w szkole.
Bardzo cieszy fakt, iż niezmiennie z dużym zaangażowaniem przyłączają się do niej firmy i lokalne instytucje. W tym roku udało się zebrać 1995 artykułów szkolnych.
W szczególności podziękowania pracownikom i szefostwu następujących firm i instytucji:
Marc Kolor, Ostrowski & Pilachowski, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Inez i Sandra, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej oraz Spółdzielnia Niewidomych SINEMA. Bez Państwa zaangażowania nie udało by się zwieńczyć akcji sukcesem.
***
Kierownik i pracownicy socjalni Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni składają podziękowania Ewie Mędrek - Liderce z Klubu Pracy OHP, za dotychczasową niezawodną współpracę, w szczególności za przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dla naszych klientów.