1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Programowanie dla początkujących

Miasto Gdynia i Stowarzyszenie Talent serdecznie zapraszają młodych mieszkańców Gdyni i uczniów gdyńskich szkół do udziału w warsztatach algorytmicznych realizowanych w ramach programu „Zdolni z Pomorza".
Nauka programowania prowadzona będzie z wykorzystaniem pakietu SPG Baltie. To pierwszy, całkowicie graficzny język programowania, w którym program tworzy się, przeciągając ikony.
Organizator pokrywa koszt licencji SPG Baltie, zapewnia również dostęp do niezbędnego sprzętu. W trakcie warsztatów uczestnicy będą znajdować się pod opieką instruktora. Zajęcia adresowane są do uczniów 5 i 6 klasy szkoły podstawowej, a także I klasy gimnazjum.
Uczestnik może wybrać dzień, w którym chciałby uczęszczać na zajęcia - w poniedziałki (w godz. 16.30 - 18.00) lub w soboty (w godz. 12.00 - 13.30). Warsztaty realizowane będą w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia.
Start 21 października 2013 r. Zapisy prowadzone są poprzez stronę: www.zadania.oig.edu.pl/baltie.