1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Samorządowy Oskar dla prezydenta Wojciecha Szczurka

Za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki.  Prezydent Szczurek został uhonorowany w kategorii ogólnopaństwowej „za budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością". Uroczystość odbyła się 13 października 2013 r. w Warszawie. 


Nagroda przyznawana jest osobom, które przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Dotychczas wręczono ją 90 osobom, wśród których byli m.in. premier Jerzy Buzek, ambasador USA Daniel Fried i śp. prezydent Lech Kaczyński.
 
Dodajmy, że nagroda im. Grzegorza Palki przyznawana jest przez Ligę Krajową od  1997 roku. Została ustanowiona dla uczczenia wkładu w organizowanie od podstaw wspólnoty samorządowej, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi w III Rzeczpospolitej. Dzięki jego pracy Łódź posiada wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Był także twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich. Zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans  rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.

Samorządowe Oskary - fot. M. Rigamonti
Samorządowe Oskary - fot. M. Rigamonti
Samorządowe Oskary - fot. M. Rigamonti
Samorządowe Oskary - fot. M. Rigamonti
Samorządowe Oskary - fot. M. Rigamonti

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki

fot. Maksymilian Rigamonti