1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Wstępne konsultacje społeczne nt. założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

CIVITAS GDYNIAZapraszamy na spotkanie informacyjne oraz wstępne konsultacje społeczne dotyczące założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie opracowywany dla Gdyni w ramach projektu unijnego CIVITAS DYN@MO. Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 października 2013 r. w gdyńskim InfoBoxie (ul. Świętojańska 30, I piętro) o godz. 17.00.

SUMP określa cele, kierunki oraz plan działań, który ma w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w naszym mieście. Główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia takiego systemu transportu miejskiego, który zapewni mieszkańcom warunki do mieszkania, rozrywki i podróżowania w bezpiecznym, ekologicznym i przyjemnym otoczeniu. Bardzo istotną cechą SUMPu jest włączenie w proces planowania m.in. mieszkańców miasta.