1121 (721) 2013-10-25 - 2013-11-07

XV Zaduszki Jazzowe

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej CzarniakPiętnaste Zaduszki Jazzowe odbyły się 2 listopada 2013 r., w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni. Organizatorami wydarzenia było Miasto Gdynia, Centrum Kultury w Gdyni, Franciszkańskie Centrum Kultury oraz Klub Muzyczny Ucho.

W Kościele Ojców Franciszkanów usłyszeć można było kilkudziesięciu artystów trójmiejskiego jazzu. Choć od piętnastu lat wydarzeniu przyświeca ta sama idea - corocznie następuje rotacja w składzie artystów - do weteranów polskiego jazzu dołączają liczni młodzi muzycy z Akademii Muzycznej.

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej CzarniakWystąpili:
Agnieszka Babicz, Joanna Knitter, Piotr Augustynowicz, Wojtek Bergiel, Szymon Burnos, Piotr Chęcki, Leszek Branicki, Przemek Dyakowski, Piotr Góra, Robert Haas, Darek Herbarz, Artur Jurek, Janusz Kadyszewski, Sławek Koryzmo, Emil Miszk, Piotr Nadolski, Tadeusz Petrow, Jan Hejnowicz, Krzysztof Słodkowski, Wojciech Staroniewicz, Tomasz Sowiński, Roman Ślebarski, Adam Żuchowski.

Zaduszki Jazzowe to piękny zwyczaj kultywowany przez polskich muzyków jazzowych, mający swój początek w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku. XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej CzarniakWówczas jazz, jako muzyka wroga ideologicznie (okres socrealizmu w sztuce), był zakazany. Muzycy zbierali się w prywatnych mieszkaniach i grali dla wtajemniczonych słuchaczy. W okresie Zaduszek takie spotkania miały miejsce w Krakowie, gdzie zjeżdżali muzycy tworzący historię polskiego jazzu m.in. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Krzysztof Komeda Trzciński, Andrzej Kurylewicz, Andrzej Trzaskowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Witold Sobociński, Witek Kujawski i inni. Na fali odwilży popaździernikowej jazz wyszedł z okresu katakumbowego i odtąd Zaduszki Jazzowe odbywają się corocznie oraz są poświęcone pamięci zmarłych muzyków.

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak XV Zaduszki Jazzowe, fot. Maciej Czarniak

fot. Maciej Czarniak