1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Uczniowie z Gdyni w Holandii

Holendrzy z Bredy znają i cenią Polaków - w 1944 roku miasto to wyzwoliła Pierwsza Polska Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka. Po blisko 70 latach do Bredy zawitali nauczyciele i uczniowie z ZSSO w Gdyni. Pojechali tam w ramach europejskiego projektu „Smart&Simple" w programie Comenius. Szkoła uczestniczy w projekcie już drugi rok.

W trakcie wizyty uczniowie mieszkali u holenderskich rodzin uczniów z Mencia de Mendoza Lyceum. Podczas zajęć związanych z projektem zajmowali się m.in. przejawami matematycznej organizacji natury, np. kwestią złotego podziału i ciągu Fibonacciego. Część zajęć miała miejsce również w Amsterdamie - w Centrum Nauki NEMO, będącym tamtejszym odpowiednikiem gdyńskiego Centrum Experyment. W następnej kolejności uczestników projektu czeka rewizyta uczniów z Holandii - w kwietniu 2014 r.

Relacje uczniów znajdą się na internetowej stronie szkoły: www.zsso.jou.pl.
Koordynator projektu: Anna Brygman-Studencka. 

ikona