1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Wystawy patriotyczne

Fundacja Oświatowa im. Generała Pilota Stanisława Karpińskiego wraz ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Obszar Pomorza Gdańskiego w Gdyni informują o możliwości nieodpłatnego zorganizowania wystaw patriotycznych wraz z narracją w zakresie tematyki związanej z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, Zaślubinami Polski z Morzem, wkładem Polski w zwycięstwo nad faszyzmem lub systemem odznaczeniowym w RP.
To zachęta do skorzystania z propozycji edukacji patriotycznej dla placówek oświatowych, domów kultury, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych Gdyni, a także Trójmiasta i woj. pomorskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące ekspozycji o cennych walorach poznawczych i edukacyjnych można uzyskać pod adresami: fosk@wp.pl oraz zorgdynia.okreg@op.pl.
Ponadto, telefonicznie informacji udzielą: Henryk Karpiński, prezes fundacji - pod nr 58 621 06 79Z oraz Zbigniew Łobodziński, wiceprezes ZOR RP - pod nr 58 627 40 26. 

ikona