1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Spotkania...

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Jeżeli: doświadczasz przemocy ze strony bliskich osób, czujesz bezradność i lęk, nie masz z kim porozmawiać o swoim problemie spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 17.30 - 19.30 w Specjalistycznych Ośrodku Wsparcia przy Zespole Placówek Specjalistycznych, ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni.
Przyjęcie do grupy poprzedza konsultacja psychologiczna (należy umówić się telefonicznie lub osobiście). Grupa ma charakter otwarty. Więcej informacji pod nr tel. 58 622 22 22.
***
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gdyni działające w Przychodni Specjalistycznej „SRÓDMIEŚCIE" przy ul. Armii Krajowej zaprasza osoby chore na cukrzycę oraz sympatyków Koła do współpracy oraz pracy w Kole. Spotkania w każda środę w godz. 15.00 - 17.00. 

ikona