1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Gdyni

Już po raz szósty Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza w dniach 18 - 24 listopada 2013r. do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP).
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to szeroka oferta propozycji, w ramach których przedsiębiorcy, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje oraz organizacje pozarządowe wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w swoich krajach. To inicjatywa wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pomysłodawcami są: Carl Schramm - CEO amerykańskiej Fundacji Kauffmanna, były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oraz brytyjska organizacja Make Your Mark. Twórcy i organizatorzy Światowego Tygodnia mają na celu promocję przedsiębiorczości rozumianej nie tylko jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale także jako świadomego kształtowania ścieżki kariery zawodowej, rozwijania wiedzy i umiejętności wśród młodych ludzi- uczniów, studentów, absolwentów, start-upów, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Działania podejmowane w ramach ŚTP mają pobudzić i rozwinąć aktywność, inicjatywę, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji czyli cechy niezbędne u przyszłych przedsiębiorców.
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości proponuje w dniach 18-22 listopada bezpłatne szkolenia, spotkanie z kobietami, które odniosły sukces w biznesie, indywidualne konsultacje z ekspertami: trenerem przedsiębiorczości, doradcą w zakresie finansowania działalności gospodarczej czy prawnikiem. Zachęcamy także młodzież do wizyty w naszym Centrum w ramach Dnia Otwartego, która będzie znakomitą okazją do poznania sposobów wspierania gdyńskiej przedsiębiorczości.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/ oraz http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl/.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezydent m.st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki oraz Rzetelna Firma. W skład Komitetu Koordynacyjnego wydarzenia wchodzą m. in. Forum Młodych Lewiatan, Deloitte, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Organizatorem ŚTP w Polsce jest Forum Młodych Lewiatan, na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA. Z roku na rok wydarzeń promujących przedsiębiorczość jest coraz więcej, a Polska jest czołowym krajem pod względem ich ilości. W zeszłym roku w ŚTP na Pomorzu uczestniczyło kilka tysięcy osób. 


Specjalista znajdzie pracę za granicą

Wkrótce poszukiwanie atrakcyjnych ofert pracy w krajach Południowego Bałtyku będzie łatwiejsze.
Umożliwi to nowy portal rekrutacyjny: www.sb-professionals.eu, który oprócz polskich oferty pracy będzie zawierał także te z Niemiec, Litwy a nawet Danii i południowej Szwecji. W serwisie znajdą się dodatkowo przydatne informacje o warunkach pracy oraz życia w poszczególnych krajach i regionach. Poszukujący zatrudnienia dowie się o warunkach uzyskania zabezpieczeń socjalnych, gdzie będzie mógł posłać dziecko do szkoły i na jakich zasadach, jak kształtują się w okolicy ceny nieruchomości, czy może liczyć na pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub kursu językowego dla współmałżonka, a nawet jak daleko będzie miał do kina lub teatru.
Portal stanowi wynik działań partnerów współpracujących w ramach międzynarodowego projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku - SB Professionals". Gdynia jest wśród nich jedynym reprezentantem władz samorządowych.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z wyzwań rynków pracy w obszarze państw Południowego Bałtyku i został stworzony po to, by efektywniej wykorzystać wiedzę i potencjał fachowców z całego regionu. Wielu Europejczyków nadal nic nie wie na temat wsparcia, jakiego udziela Unia Europejska w zakresie mobilności oraz, co bardziej istotne, na temat istniejących możliwości studiowania i podejmowania pracy za granicą. Stąd potrzeba opracowania wszechstronnej strategii komunikacyjnej.
Lokalne i regionalne rynki pracy obszaru Południowego Bałtyku charakteryzują się zróżnicowanym rozwojem społeczno-gospodarczym. We wszystkich regionach europejskich społeczeństwa starzeją się, jednak przed regionami zlokalizowanymi w południowej części Bałtyku stoją dodatkowe wyzwania: wysokie bezrobocie oraz odpływ młodych, wykształconych pracowników, szukających wyższego poziomu edukacji i lepszych ofert pracy w dużych ośrodkach miejskich. W dłuższej perspektywie zjawiska te prowadzą do kurczenia się siły roboczej i spadku konkurencyjności lokalnych gospodarek. Niezbędne zatem okazują się wspólne działania transgraniczne w celu zaspokojenia zapotrzebowania rynku pracy poprzez promowanie obszaru Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.
Analizę sytuacji na rynku pracy i barier mobilności siły roboczej prowadzi dziewięciu partnerów z Polski, Litwy i Niemiec w ramach projektu "South Baltic Professionals" („Profesjonaliści Południowego Bałtyku"). Celem projektu jest m.in. integracja wszystkich uczestników rynku pracy, inicjowanie działań transgranicznych na rzecz informacji i promocji zatrudnienia w obszarze Południowego Bałtyku oraz zwiększanie dostępności bałtyckiego rynku pracy poprzez zainicjowanie współpracy przy organizacji praktyk oraz wymian pracowników.
Co więcej, w ramach projektu „South Baltic Professionals" wprowadzone zostaną działania pilotażowe w zakresie promocji zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. Wspomniani partnerzy będą współpracować z 15 organizacjami stowarzyszonymi.
Więcej o projekcie: www.sb-professionals-project.eu/pl/.


Baza Firm - wizytówka w Internecie


Baza Firm powstała, by dać możliwość zaistnienia firmom w sieci. Dedykowana jest wyłącznie przedsiębiorstwom gdyńskim, wykorzystuje serwer miejski. Baza nie rozwija się samoczynnie, tworzą ją przedsiębiorcy, dzięki temu jest wciąż poszerzana i stanowi źródło aktualnych i rzetelnych informacji.
Więcej informacji na: www.firmy.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/.


Światowy Tydzień PrzedsiębiorczościPodziel się sukcesem Twojej firmy


Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wprowadza możliwość prezentowania interesujących dokonań gdyńskich firm - innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk, zdobytych nagród i wyróżnień, a także zapowiedzi biznesowych wydarzeń. Te wszystkie informacje znajdą się w istniejącym już dziale Fakty Gospodarcze z Gdyni. Dział ma na celu promowanie tylko naprawdę interesujących faktów z działalności przedsiębiorstw, niepowtarzalnych aktywności i projektów, nie został stworzony do działań stricte marketingowych ani reklamowych.
Jeżeli chcesz podzielić się sukcesem własnej firmy, napisz do nas na: gcwp@gdynia.pl. Wszystkie Fakty Gospodarcze na stronie: http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/.


WARTO WIEDZIEĆ

Pojedynczy Punkt Kontaktowy pomocny przy rejestracji działalności gospodarczej
Osoby, które po raz pierwszy planują rozpocząć działalność gospodarczą często już na etapie pomysłu borykają się z wieloma pytaniami. Główne wątpliwości dotyczą samych procedur prowadzących do rejestracji działalności. Bazę przydatnych informacji stanowi Pojedynczy Punkt Kontaktowy na platformie www.eu-go.gov.pl. Na szczególną uwagę zasługuje zakładka „sytuacje życiowe". Znaleźć tam można podpowiedź jak krok po kroku otworzyć własną firmę - z rozróżnieniem rodzaju działalności, opis poszczególnych procedur administracyjnych oraz uzyskać poradę ekspercką w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Internetowa sieć rozwiązywania problemów SOLVIT
SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej. Zajmuje się skargami i problemami, zarówno obywateli jak i przedsiębiorców, które mogą zostać rozwiązane bez podejmowania formalnych działań prawnych.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm.
ikona