1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Zapisy do...

Centrum Modern ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 7 lat na zajęcia rytmiczno-taneczne i zajęcia teatralne dla dzieci od 3 do 7 i od 8 do 13 lat. Zajęcia odbywają się w YMCA (ul. Żeromskiego 26) o godz. 17.30. Koszt miesięczny 100 zł. Dla dorosłych zajęcia z gimnastyki kręgosłupa i ćwiczeń relaksacyjnych. Zajęcia odbywają się w Chyloni, ul. Rozewska 1, Klub Osiedlowy, we wtorki o godzinie 19.00. Koszt miesięczny 100 zł.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej, ul. Biskupa Dominika 13a, zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
Młodzieżowy Domu Kultury w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w poszczególnych pracowniach. Zainteresowanych zaprasza na następujące zajęcia: szachowe, muzyczno-wokalne, teatralne, plastyczne, z języka niemieckiego oraz angielskiego, fotografii prasowej, modelarstwa lotniczego, gimnastyki artystycznej, hokeja i rolek. Więcej informacji w placówce MDK, ul. Grabowo 2, lub na stronie www.mdk.gdynia.pl.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ do zapisywania się na kursy językowe. Zaprasza do nowo powstałych grup (nauka od podstaw) z języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Można również dołączyć do grup o innym stopniu zaawansowania języka.
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Koszt to 11 zł za lekcję 60 minutową przy grupie 10 osobowej. Informacje i zapisy: ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. Strona internetowa: www.siesta.pl.

ikona