1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Konferencja SMOK ku prawdziwej integracji - edukacja dzieci zdrowych

9 grudnia 2013 r. w Gdyni odbędzie się „Konferencja SMOK ku prawdziwej integracji - edukacja dzieci zdrowych".
To część projektu SMOK, który jest obecnie realizowany w województwie pomorskim, a którego patronami są Prezydenci Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski oraz Paweł Adamowicz.

SMOK to innowacyjny program doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Wyjątkowość projektu polega na tym, że wprowadza innowacyjne rozwiązania kształcenia ustawicznego nauczycieli, umożliwia nabycie przez nauczyciela zintegrowanej wiedzy i umiejętności kluczowych dla rozwiązywania problemów i trudności napotykanych w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest rejestracja. Na adres e-mail: konferencjasmok@oditk.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.smok.oditk.pl (zakładka KONFERENCJA).

Konferencja odbędzie się w Centrum Nauki Experyment w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 w godz. 8.30 - 16.30.

Więcej informacji na: www.smok.oditk.pl oraz www.facebook.com/projekt.smok.

Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Doskonalenia i Treningu Kierowniczego z Gdańska. Współorganizatorami są PBS Sp. z o.o., Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli z Gdańska, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Nauki Experyment z Gdyni.

Projekt SMOK realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.