1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Ogólnopolska konferencja w PPNT

9 grudnia 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbędzie się ogólnopolska konferencja „Port intermodalny w Gdyni" - w ramach unijnego projektu „Botnicki Zielony Korytarz Logistyczny"

Celem konferencji jest rozwijanie współpracy związków miast leżących w strefie transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk - dla wspólnej promocji i rozwoju infrastruktury tego korytarza. Planowane jest zawarcie w tym celu porozumienia 5 związków miast. Przewidziane jest także uzgodnienie warunków rozwoju innowacyjnego centrum logistycznego w Gdyni („port intermodalny").

Transeuropejski korytarz transportowy tworzą porty morskie, lotnicze, linie kolejowe, drogi, drogi wodne śródlądowe, a także tzw. „węzły miejskie" w miastach, leżących w strefie korytarza. „Węzły miejskie" mają integrować infrastrukturę transportową o znaczeniu europejskim - z drogami regionalnymi i lokalnymi a także rozwijać system transportu publicznego. Na rozwój „węzłów miejskich", jak i na rozwój infrastruktury transportowej, przeznaczone są fundusze europejskie.

Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk należy do 9 priorytetowych tras w Unii Europejskiej. Korytarz rozpoczyna się w Gdyni i Gdańsku. Porty i prowadzące do nich trasy komunikacyjne są intensywnie modernizowane i rozwijane, ale jest jeszcze bardzo dużo brakujących ogniw i „wąskich gardeł" w tym stacja kolejowa Gdynia-Port czy drogi prowadzące do portu (OPAT, „Droga Czerwona").
Drugim celem konferencji gdyńskiej jest popularyzacja europejskich standardów i „dobrych praktyk" w projektowaniu innowacyjnych („zielonych") systemów logistycznych (centrum logistyczne) - celem zastosowania ich w przyszłym centrum logistycznym w obszarze „Doliny Logistycznej" i portu.

Konferencja przypada w 85. rocznicę poświęcenia portu morskiego w Gdyni. 8 grudnia 1933 r. nastąpiło otwarcie Dworca Morskiego, Wolnego Obszaru Celnego i innych obiektów. Odsłonięto również wówczas tablicę Stefana Żeromskiego przy ul. Świętojańskiej.
Uczestnicy konferencji zwiedzą port oraz złoża kwiaty pod płytą Stefana Żeromskiego. 

Port intermodalny w Gdyni →