1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Po 36. sesji Rady Miasta Gdyni

27 listopada 2013 r., odbyła się XXXVI w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli dwadzieścia cztery uchwały, jeden projekt uchwały odrzucili. Wśród uchwał są między innymi dotyczące:

- Wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego.
Propozycja jego wdrożenia w Gdyni jest oparta o strukturę jednostek pomocniczych, które gdyński samorząd od lat konsekwentnie wzmacnia, przekazując im kolejne środki i kompetencje. Wdrożenie proponowanej uchwały pozwoli mieszkańcom 22 dzielnic Gdyni uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Kluczową rolę w procesie będą pełniły Rady Dzielnic.
Budżet Obywatelski uzupełnia wachlarz istniejących już instrumentów finansowych w dzielnicach, tj. środki na bieżącą działalność rad dzielnic i środki na inwestycje. Wpisuje się on w szereg działań o charakterze partycypacyjnym prowadzonych przez miasto, za które Gdynia została, jako pierwsze miasto w Polsce uhonorowana nagrodą Prezydenta RP.

- Ustalenia wysokości środków na działalność rad dzielnic w roku 2014.
Od 3 lat rady dzielnic, w konsultacji z mieszkańcami wskazują najważniejsze przedsięwzięcia drogowe realizowane z budżetu miasta. Kolejnym narzędziem partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji o budżecie Miasta jest procedura Budżetu Obywatelskiego, na którego pierwszą edycję przeznaczono kwotę 3.000.000 zł. Łączna kwota przekazana na oddolne przedsięwzięcia realizowane w dzielnicach, w kadencji 2010-2014 wynosi 32.475.442 zł.

- Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25.
Rada Miasta wyraziła zgodę na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Związku Wyznaniowego Kościoła Szwedzkiego - Trossamfunded Svenska Kyrkan. Przed laty działał w tym miejscu Konsulat Szwedzki. Miastu przysługuje prawo pierwokupu i zamierza z niego skorzystać gdyż właściciel znacząco obniżył cenę, dodatkowo zgodził się na rozłożenie płatności na dwie raty. Wstępnie rozważa się przeniesienie w to miejsce Centrum Kultury.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady Miasta).