1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Spotkania

Kolejne cykliczne zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
***
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ek. UG zawiadamia, że 13 grudnia 2013 r. o godz.16.30 w Auli A odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Szczegóły na na stronie internetowej: http://absolwenciwshm-wse-ug.univ.gda.pl/new.