1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

W sprawie śmieci - nowe stawki i wzór deklaracji

Śmieci od nowa1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także zmianie ulega formularz deklaracji o wysokości opłaty.

Deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gdyni złożyli w roku 2013 praktycznie wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości objętych nowym systemem. Mieszkańcy Gdyni sumiennie i odpowiedzialnie podeszli także do obowiązku wnoszenia opłat.

Środki z opłaty za odbiór śmieci mają równoważyć wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, dlatego Rada Miasta Gdyni - po analizie pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu - podjęła uchwałę zmieniającą zarówno stawki, jak i progi powierzchni lokali nimi objętych.

Zwiększeniu uległ próg powierzchni lokalu mieszkalnego dla najniższej stawki - z 40 do 45 m², a stawka obniżeniu w przypadku wybrania segregacji odpadów - z 19 do 17 zł. Wprowadzono także kolejny próg powierzchni obejmujący lokale od 45 do 60 m², ustalając dla niego stawkę (w przypadku segregacji odpadów) w wysokości 28 zł. Zdecydowano także o zaokrągleniu stawek opłat za opróżnienia pojemników z odpadami komunalnymi dla firm mieszczących się na nieruchomościach mieszanych, czyli obejmujących lokale mieszkalne oraz te, w których jest prowadzona działalność gospodarcza.

Uchwalone przez radnych rozwiązanie jest korzystne dla mieszkańców Gdyni, ponieważ skutkuje obniżeniem wysokości opłaty dla niemal 65 tysięcy gospodarstw domowych zajmujących mniejsze mieszkania. Tego rodzaju lokale są najczęściej zamieszkiwane przez osoby samotne lub gorzej sytuowane. Zmiany są także odpowiedzią na liczne postulaty osób samotnych zajmujących lokale nieznacznie przekraczające powierzchnię 40 m².

Więcej na stronie internetowej: www.smieciodnowa.pl.