1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Zapisy do...

Zarząd Ogniska CENTRUM ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni zaprasza na „Bal Sylwestrowy" 31.12.2013 r. o godz. 20.00. Zabawa do godz. 5.00 - 1.01.2014 r. Koszt 70 zł od osoby, ilość miejsc ograniczona. Zapisy w biurze YMCA, ul. Żeromskiego 26. Tel. 58 620 31 15. Więcej informacji na stronie: http://www.seniorzy.ymca.pl/. Gdyńska YMCA, zaprasza również seniorów w piątek, 6 grudnia w godz. 15.45 - 16.45 na darmową naukę tańca towarzyskiego (ilość miejsc ograniczona). Zapisy w siedzibie YMCA.
***
Katolickie Przedszkole „Anioła Stróża" w Gdyni - Wiczlinie, prowadzone przez Siostry Anielanki przy ul. bpa Pelczara 25, przyjmuje zapisy dzieci od 2,5-5 lat. Czesne od 400 zł. W ramach czesnego religia, rytmika, język angielski, język włoski, profilaktyka logopedyczna. Kontakt: 604 795 050.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej, ul. Biskupa Dominika 13a, zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
Dyrekcja Przedszkola Francuskiego przy Związku Francuzów Zagranicą w Gdyni, ul. Halicka 8, ogłasza zapisy do grup przedszkolnych: 3 - latki. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku francuskim, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele z Francji). Placówka utrzymuje stałą współpracę z Ambasadą i Konsulatem Francji. Kontakt telefoniczny 606 985 059.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni prowadzi rekrutację na kierunek opiekun medyczny. Rekrutacja trwa do 10.01.2014 r. (sekretariat szkoły). Informacje pod nr tel. 58 620 81 17, www.msz.vti.pl oraz w siedzibie szkoły w Gdyni, ul. Żeromskiego 31.
***
Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej rozpoczyna zapisy na semestr zimowo - wiosenny 2014 roku na wszystkie poziomy nauczania oraz na intensywne kursy języka francuskiego w okresie zimowych wakacji. Ponadto w ramach języków romańskich TPPF zaprasza na kurs języka hiszpańskiego.
Zapisy w sekretariacie Towarzystwa, ul. Starowiejska 54/4, w godz. od 16.00 -19.30 lub telefonicznie 58 621 91 15 i pocztą elektroniczną: tppfgdynia@poczta.onet.pl. Informacje o kursach: www.tppfgdynia.pl.
***
„Poznaj świat chemii"- warsztaty na zamówienie dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 5 - 10 lat, które pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne. Celem spotkania jest nie tylko dobra zabawa, ale wyrabianie umiejętności obserwacji oraz samodzielnego i prawidłowego myślenia oraz formułowania wniosków, a także kształtowania dociekliwości badawczej właściwej dla nauk przyrodniczych.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjamagis.org.pl. Zgłoszenia pod nr tel. 58 661 65 56, 664 92 52 52, bądź e-mail: jam.kursy@gmail.com.
***
Młodzieżowy Domu Kultury w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w poszczególnych pracowniach. Zainteresowanych zaprasza na następujące zajęcia: szachowe, muzyczno-wokalne, teatralne, plastyczne, z języka niemieckiego oraz angielskiego, fotografii prasowej, modelarstwa lotniczego, hokeja i rolek.
Więcej informacji w placówce MDK, ul. Grabowo 2, lub na stronie internetowej: www.mdk.gdynia.pl.