1127 (727) 2013-12-13 - 2013-12-19

Dzięki funduszom unijnym w Gdyni ulewy nie będą zagrażać podtopieniami

Intensywny rozwój Gdyni to powiększanie obszarów zabudowanych na niedawnych jeszcze uprawnych polach, nowe wyasfaltowane i wybetonowane jezdnie i chodniki, place, parkingi. Podczas ulew i wiosennych roztopów woda nie mogąc wsiąkać w ziemię i nie mieszcząc się w starych kanałach deszczowych, powoduje podtopienia jezdni, wiaduktów, piwnic. Konieczna jest modernizacja miejskiej infrastruktury odwodnieniowej.

Uregulowane koryto Potoku Demptowskiego przy ul. MorskiejFot.  Z zasobów Urzędu Miasta GdyniDlatego od 2009 r. w siedmiu dzielnicach Gdyni realizowany jest przez Gminę, wspierany funduszami UE, projekt inwestycyjny pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni. Przedsięwzięcie dotyczy w sumie 25 ulic.
Już została zakończona budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III, Morskiej, Bosmańskiej, Nasypowej, Unruga, Benisławskiego Zielonej, Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II. Dobiega końca inwestycja wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego. Przebudowany został też zbiornik retencyjny przy ulicy Bosmańskiej w dzielnicy Oksywie. W dzielnicy Karwiny trwa obecnie budowa suchego zbiornika retencyjnego o pojemności 6,2 tys. m³, kanałów przy ulicy Buraczanej i Nałkowskiej oraz instalacja dużego zespołu urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe przed wylotem do Potoku Źródło Marii (6 osadników i 3 separatory). Na 2014 rok zaplanowane jest rozpoczęcie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w kolejnych ulicach dzielnicy Mały Kack i Orłowo.
W wyniku realizacji podjętych zadań, system odwodnienia Miasta wzbogaci się o 13,6 km kanalizacji deszczowej o odpowiedniej przepustowości, 46 urządzeń podczyszczających (25 osadników i 21 separatorów) oraz jeden zbiornik retencyjny (Karwiny).
Nowe instalacje zdecydowanie ograniczą ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień podczas deszczy nawalnych i roztopów.
Znaczne korzyści odniesie środowisko naturalne. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu urządzeń podczyszczających 3-krotnie zmniejszy się poziom zawiesin ogólnych oraz 5-krotnie ilości substancji ropopochodnych trafiających do Bałtyku. Nastąpi poprawa czystości wód w kąpieliskach, a tym samym zwiększy się atrakcyjność nadmorskiego wypoczynku gdynian i turystów.

Całkowity koszt inwestycji: 54.415.745 PLN
Kwota dofinansowania ze środków UE: 37.120.772 PLN

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLogo - infrastruktura i środowisko          Logo- Unia Europejska

Uregulowane koryto Potoku Demptowskiego przy ul. Morskiej  Fot. Z zasobów Urzędu Miasta Gdyni