1127 (727) 2013-12-13 - 2013-12-19

Spotkania opłatkowe...

Fundacja „Gdyński Most Nadziei" i prowadzona przez nią Akademia Walki z Rakiem zapraszają na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji (ul. Władysława IV 51, Gdynia). Mile widziane będzie przyniesienie przez uczestników niewielkich ilości świątecznych smakołyków.
Więcej na stronie: www.mostnadziei.pl i pod numerem telefonu 58 661 94 56 (pon. - pt. w godz. 9.00 - 16.00).
***
Stowarzyszenie Przyjaciół Cisowej zaprasza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek, 16 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ekologicznych w Gdyni Cisowej przy ul. Chylońskiej 237 o godzinie 19.30. Gościem będzie prof. zw. dr hab. Edward Breza, członek Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium (Belgia), zajmujący się historią języka polskiego, zwłaszcza na Pomorzu, dialektologią z kaszubistyką. Autor wielokrotnie nagradzany; m.in. w 2006 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nadał mu tytuł doktora honoris causa, dn. 12 października 2013 r. został Honorowym Obywatelem Kościerzyny. Prof. zw. dr hab. Edward Breza przedstawi temat: „Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem".