Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1127 (727) 2013-12-13 - 2013-12-19

Wsparcie osób bezdomnych podczas zimy

W okresie zimowym miejskie instytucje, służby i organizacje pozarządowe koordynują i intensyfikują swoje działania ukierunkowane narzecz osób bezdomnych.
MOPS kieruje również apel do mieszkańców Gdyni, by jak najszybciej zgłaszali odpowiednim służbom obecność bezdomnych w miejscach zagrażających ich życiu i zdrowiu.
W Gdyni działa pięć placówek dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć 235 osób. Poza tym MOPS podpisał umowę z 10 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę miejsc do 382. Warto zaznaczyć, że to minimalna liczba miejsc udostępnionych. W razie konieczności, zostanie uruchomionych więcej.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS (przy ul. Działowskiego 11, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45, tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in.: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Będą miały także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko Zespołowi ds. Bezdomnych. Sygnały przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 00 - całodobowo) i Straż Miejska (tel. 986 - całodobowo).
UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!
Krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 (tel. 58 624 95 91)
- schronisko dla mężczyzn - 89 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
Zespół Opiekuńczy (Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 (tel. 58 661 65 26)
- 36 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
Stowarzyszenie Alter Ego- Schronisko dla rodzin - ok. 55 miejsc, ul. Leszczynki 153, (tel. 58 713 57 44)
- kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - 30 miejsc, ul. Jana z Kolna 21, (tel. 58 781 68 47)
- kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
Stowarzyszenie Alter Ego - schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01)
- 25 miejsc w schronisku, 10 miejsc interwencyjnych, 13 miejsc dla osób będących w stanie nietrzeźwości -. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.