1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

25. Rocznik Gdyński już do nabycia

Ukazał się kolejny, 25. numer Rocznika Gdyńskiego pod red. Jacka Dworakowskiego. Jubileuszowy numer składa się dwóch części. Pierwsza, to rezultat sesji popularno-naukowej pod nazwą „Z najdawniejszych dziejów Gdyni". Opublikowany w Roczniku materiał obejmuje dzieje i historię badań prehistorycznych, problematykę odkryć archeologicznych w Gdyni od czasów epoki kamienia po czasy nowożytne, wykład o antropologii. Na oddzielną uwagę zasługują artykuły dotyczące badań archeologicznych na terenie Kolibek.
Bardzo ciekawy jest opis cmentarza na Oksywiu, który ukazał się w „Tygodniku Ilustrowanym" z 1908 roku. Ponadto znajdują się artykuły dotyczących Gdyni okresu międzywojennego jak i współczesności.
Nowością jest włączenie do współpracy z RG młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym Roczniku znalazły się nagrodzone laudacje na cześć Gdyni, wygłoszone w konkursie edukacyjnym ,,Gdynia, moje miasto - okno na świat". Wydanie kolejnego tomu RG ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Gdyni.
25. numer Rocznika Gdyńskiego jest do nabycia m.in. w: Gdynia InfoBox, w księgarni „Chimera" przy ul. 3. Maja oraz w Towarzystwie Miłośników Gdyni w godzinach urzędowania biura (poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 - 15.00, oraz wtorek, czwartek w godz. 13.00 - 17.00).

ikona