1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Europejskie cuda przyrody - w gimnazjum nr 17

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Gimnazjum nr 17 w Gdyni, rozpoczęło dwuletnią pracę nad projektem „Europejskie cuda przyrody - parki i rezerwaty przyrody" w ramach programu Comenius (części europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie"). Uczniowie z Gdyni współpracują ze swoimi rówieśnikami z 10 krajów europejskich: Cypru, Danii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Łotwy, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.
Program ma na celu zwiększenie zainteresowania młodych ludzi problemami naszego środowiska.
Dzięki udziałowi mogą oni doskonalić znajomość języka, angielskiego, poznawać europejskie zwyczaje i kulturę.
Program to także spotkania. Czterech ucznów i dwoje nauczycieli w ramach programu odwiedziło niemcieckiego partnera - Europaschule w Langerwehe niedaleko Aachen. Podczas zajęć, uczniowie podążali krokami Karola Wielkiego w Aachen. Nawiązując do tematyki projektu, odwiedzili piękny Park Narodowy Eiffel i zetknęli się z dziką naturą. „Niech natura pozostanie naturą" - oto motto parków narodowych i rzeczywiście przyroda pozostawiona jest swojemu własnemu cyklowi życia i śmierci.
Następne spotkanie odbędzie się w lutym 2014 w Hiszpanii.

ikona